Катедрата е създадена през 1988 г. Със създаването на катедрата се цели да се поеме обучението по новооткритата специалност "Технологии и мениджмънт на комуникационни системи". При създаването й в нея влизат преподаватели от катедра "Радиокомуникации и видеотехнологии" и катедра "Комуникационни мрежи". Активно участие при изграждане на новата катедра взема известният български учен и специалист в областта на конструирането и технологията на радиоелектронната апаратура проф. Георги Григоров Савов, който е и ръководител на създадената преди това аналогична специалност. Заслужава да се отбележи и ролята на доц. д-р Боян Илиев Илиев.

Преподавателите от катедрата обучават студенти с образователна степен "Бакалавър" от модул Г по специализацията "Комуникационни технологии".

Преподавателите от катедрата участват активно в разработването на научно-изследователски проекти по вътрешни научно-изследователски договори, сервизни договори, научно-изследователски договори по научни програми на Нато и SOCRATES.

От 2006 г. към катедрата се числи НИЛ "Електронизация и автоматизация на жп транспорт" с ръководител доц. д-р Анелия Досева. Отрасловите договори на Лабораторията в последните години са част от международни проекти в раздела "Осигурителна техника" и са свързани с най-големите търгове в БДЖ - "Изграждане на система за контрол на движението на влаковете (ETCS) в участъка Пловдив – Бургас", "Реконструкция и модернизация на участъка Пловдив – Свиленград", "Изграждане на Дунав мост 2 Видин – Калафат".