• Ръководство на факултета

 • Декан

  Доц. д-р

  Агата Манолова

  +359 2 965 30 95

  1439Б

 • Заместник декан по Учебната дейност

  Доц. д-р

  Камелия Николова

  +359 2 965 21 34

  1463

 • Заместник декан по НИС И КР

  Доц. д-р

  Марин Неделчев

  +359 2 965 22 76

  1260

 • Администрация

 • Деканска канцелария

  Ръководител административно обслужване

  Старши експерт

  Яна Цанкова

  +359 2 965 30 95

  1439Б

 • Студентска канцелария

  Ръководител

  Главен експерт

  Мила Николова-Цветкова

  +359 2 965 31 07

  1440

 • Студентска канцелария

  Старши експерт

  Ани Кръстева

  +359 2 965 31 07

  1440