От 2014 г. програма "Еразъм" се трансформира в програма "Еразъм+", съчетавайки 7-те съществували до края на 2013 г. програми: Учене през целия живот (Еразъм, Леонардо да Винчи, Коменски, Грюндвиг, Учебни визити), Младежта в действие, Еразмус Мундус, Темпус, Алфа, Edulink и Програмата за двустранно сътрудничество с индустриализирани страни.

Еразъм+ е водеща програма за образование, обучение и практика в ЕС, включваща мобилност на студенти, академичен и административен състав. Програмата регламентира европейското сътрудничество между университети и други ключови партньори от публичния и частния сектор. Програмата насърчава изграждането на единно европейско образователно пространство за съвместна изследователска работа, иновации, икономически растеж, пазар на труда и междукултурен диалог.

Еразъм+ финансира студентската мобилност с цел обучение и/или практика в чуждестранен университет, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал.

 • Австрия

  Английски, Немски

  Fachhochschule Technikum Wien

  http://www.technikum-wien.at

  Координатор:

  Доц. д-р Цветан Мицев

  mitzev@tu-sofia.bg

  +359 2 965 32 75

  1248

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Австрия

  Английски, Немски

  Fachhochschule Technikum Wien

  http://www.technikum-wien.at

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Австрия

  Английски, Немски

  Technische Universität Wien

  http://www.tuwien.ac.at

  Координатор:

  Проф. д-р Владимир Пулков

  vkp@tu-sofia.bg

  +359 2 965 22 56

  1448

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Германия

  Английски, Немски

  Institut für Kommunikationstechnik, Hochschule für Telekommunikation, Leipzig

  http://www1.hft-leipzig.de/ice/index.html

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Германия

  Английски, Немски

  Leibniz Universität Hannover

  http://www.uni-hannover.de

  Координатор:

  Доц. д-р Галя Маринова

  gim@tu-sofia.bg

  +359 2 965 31 88

  1305

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Германия

  Английски, Немски

  Otto von Guericke Universität Magdeburg

  http://www.ovgu.de

  Координатор:

  Доц. д-р Александър Ценов

  akz@tu-sofia.bg

  +359 2 965 22 54

  1445

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Германия

  Английски, Немски

  Otto von Guericke Universität Magdeburg

  http://www.ovgu.de

  Координатор:

  Доц. д-р Ташко Николов

  tan@tu-sofia.bg

  +359 2 965 26 62

  1447

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Германия

  Английски, Немски

  Technische Universität Darmstadt

  http://www.tu-darmstadt.de

  Координатор:

  Проф. д-р Владимир Пулков

  vkp@tu-sofia.bg

  +359 2 965 22 56

  1448

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Испания

  Английски, Испански

  Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca

  http://www.uib.cat

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Испания

  Английски, Испански

  Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech

  http://www.upc.edu

  Координатор:

  Доц. д-р Галя Маринова

  gim@tu-sofia.bg

  +359 2 965 31 88

  1305

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Испания

  Английски, Испански

  Universitat Politècnica de València

  http://www.upv.es

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Франция

  Английски, Френски

  Grenoble INP - Ecoles d'ingénieurs et formations de docteurs - INPG

  http://www.grenoble-inp.fr

  Координатор:

  Доц. д-р Агата Манолова

  amanolova@tu-sofia.bg

  +359 2 965 22 74

  1262

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Унгария

  Английски, Унгарски

  Széchenyi István University, Győr

  http://uni.sze.hu/en_GB/home

  Координатор:

  Проф. д-р Веска Георгиева

  vesg@tu-sofia.bg

  +359 2 965 32 93

  1251

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Унгария

  Английски, Унгарски

  Széchenyi István University, Győr

  http://uni.sze.hu/en_GB/home

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Италия

  Английски, Италиански

  Università degli Studi del Sannio di Benevento

  http://www.unisannio.it

  Координатор:

  Доц. д-р Калин Димитров

  kld@tu-sofia.bg

  +359 2 965 31 45

  1257

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Швейцария

  Английски

  École Polytechnique Fédérale de Lausanne

  http://www.epfl.ch

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Полша

  Английски, Полски

  AGH University of Science and Technology, Krakow

  http://www.agh.edu.pl/en

  Координатор:

  Доц. д-р Калин Димитров

  kld@tu-sofia.bg

  +359 2 965 31 45

  1257

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав

 • Хърватия

  Английски, Хърватски

  University of Zagreb

  http://www.unizg.hr/homepage/

  Координатор:

  Проф. д-р Георги Илиев

  gli@tu-sofia.bg

  +359 2 965 30 29

  1444

  Мобилност на:

  Студенти

  Академичен състав

  Административен състав